OFERTA
 

 

- TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH,
- TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZEŃ Z URZĘDU SKARBOWEGO I POŚWIADCZEŃ 

   ZAMELDOWANIA,
- TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW NAUKOWO – TECHNICZNYCH,

   SPECJALISTYCZNYCH I EKONOMICZNYCH,
- TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH,
- TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SĄDOWYCH,
- TŁUMACZENIA ŚWIADECTW,
- I INNYCH WG. ŻYCZENIA KLIENTA,
- TŁUMACZENIA ZWYKŁE WSZELKICH DOKUMENTÓW.


POZOSTAŁE USŁUGI:
- WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU CELNEGO ZWIĄZANYCH Z

   ZAPŁATĄ AKCYZY ZA SAMOCHODY ZAKUPIONE W KRAJACH UNII

   EUROPEJSKIEJ,
- WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO VAT-24,
- ZAŁATWIANIE WSZELKICH FORMALNOŚCI ZA KLIENTA NIEZBĘDNYCH DO

   ZAREJESTROWANIA SAMOCHODU ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ,
- PISANIE I PRZEPISYWANIE PODAŃ, WNIOSKÓW I PISM SĄDOWYCH,
- KSEROWANIE, WYSYŁANIE E-MAILI I FAX-OWANIE DOKUMENTÓW,

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY W SIEDZIBIE BIURA, JAK I DROGĄ E-MAILOWĄ

I FAXOWĄ.

 

 

O FIRMIE :: OFERTA :: JĘZYKI :: KONTAKT